Κατασκευαστικός Τομέας

Τομείς Δραστηριότητας > Κατασκευαστικός Τομέας


Σχεδιασμός / Μελέτες: Διαθέτοντας μια ομάδα υψηλά καταρτισμένων στελεχών, προσφέρουμε στους Πελάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες σχεδιασμού και το σύνολο των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανικών μελετών.
Αδειοδότηση: Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου για λογαριασμό των Πελατών μας το σύνολο των διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Επικοινωνούμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπληρώνουμε και υποβάλλουμε τα απαιτούμενα έγγραφα για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης.
Κατασκευή / Ανακαίνιση: Η σωρευμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στις κατασκευές κτιρίων, μας δίνει την ικανότητα να αναλάβουμε και να ολοκληρώσουμε κατασκευαστικά έργα κάθε τύπου και μεγέθους, τα οποία χαρακτηρίζει η κορυφαία ποιότητα και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Η έμπειρη ομάδα μας αντιμετωπίζει κάθε έργο με Πελατοκεντρική προσέγγιση, προσφέροντας τη βέλτιστη λύση στους Πελάτες μας. Αποτέλεσμα δηλαδή της προσεκτικής ανάλυσης και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Διαχείριση & Επίβλεψη: Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την επίβλεψη, τον έλεγχο ποιότητας και την τήρηση των προδιαγραφών, διασφαλίζει στους Πελάτες μας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και ποιοτικών προτύπων.