Ενεργειακός Τομέας

Τομείς Δραστηριότητας > Ενεργειακός ΤομέαςΜέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στον Ενεργειακό Τομέα και κυρίως στις εφαρμογές των φωτοβολταϊκών, δημιουργήσαμε μια άριστα καταρτισμένη ομάδα και διευρύναμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες παρέχοντας υπηρεσίες Σχεδίασης, Προμήθειας & Κατασκευής (EPC).

Τα έργα μας στον Ενεργειακό Τομέα εκτείνονται σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας και αποτελούν σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στην ποιότητα και στην μεθοδολογία υλοποίησης φωτοβολταϊκών πάρκων.
Με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, καλύπτουμε το σύνολο των απαιτήσεων ενός σύγχρονου και κορυφαίας ποιότητας φωτοβολταϊκού έργου:

  • Μελέτη & σχεδιασμός
  • Προμήθεια εξοπλισμού
  • Κατασκευή
  • Λειτουργία & διαχείριση
  • Συντήρηση
Το σύνολο των υπηρεσιών αφορούν τόσο σε έργα δικής μας ιδιοκτησίας, όσο και σε έργα άλλων επενδυτών. Στην ενότητα “Ενδεικτικά Έργα”, μπορείτε να αποκτήσετε μια εικόνα από τα έργα μας στον Ενεργειακό Τομέα.